top of page
O72HBF0.jpg

                                             Hành trình phát triển doanh nghiệp không chỉ là sự tăng trưởng về mặt doanh số mà còn là sự phát triển vượt bật về yếu tố con người trong đội ngũ. Trên hành trình đó, chúng ta luôn tìm cách trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để nuôi dưỡng sự phát triển vững bền của doanh nghiệp?”, câu trả lời ấy đến từ chính trái timkhối óc của toàn thể đội ngũ doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

DỊCH VỤ
ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Business Meeting

Kích hoạt động lực toàn diện

Với dịch vụ đào tạo, tư vấn, xây dựng các chính sách hiệu quả, đúng đối tượng, nhằm kích thích sự nỗ lực, hiệu quả, tăng năng suất với 1 ngân sách hợp lý.

Women Voting

Thích nghi với
​sự thay đổi

Với dịch vụ tư vấn nhằm giúp xác định rõ ràng các yếu tố thay đổi trong tổ chức cũng như mức độ ảnh hưởng lên tổ chức, để xây dựng chiến lược thích nghi phù hợp cho đội ngũ hiện tại với mức độ hiệu quả cao nhất .

Business Conference
Đào tạo ứng dụng tâm lý

Chương trình đào tạo ứng dụng kỹ thuật tâm lý, kết hợp với công cụ trắc nghiệm tính cách khoa học sẽ giúp giải quyết các vấn đề trong vận hành của đội ngũ.

Looking Out of a Skyscaper

Coaching
1 on 1

Giúp rút ngắn được thời gian, đẩy nhanh quá trình chiêm nghiệm, hiểu rõ những rào cản về mặt tâm lý và xây dựng được động lực để thúc đẩy mục tiêu.

"Thông qua việc sử dụng các phương pháp tư vấn quốc tế cùng nền tảng kỹ thuật tâm lý đến từ tổ chức quốc tế International Society of Neuro Semantics (ISNS). PNA Consulting đã tạo nên lợi thế cũng như sự khác biệt cho chính mình"

brain (1).png
bottom of page