top of page

Chúng tôi tâm niệm: Hoạt động tư vấn không chỉ xuất phát từ mục tiêu kinh tế, mà còn là nỗ lực mang tính xã hội. Bằng việc mang đến các kiến thức, tư duy, phương pháp quốc tế với chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, PNA đã và đang từng bước xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển hơn, mang tầm thế giới.

TẦM NHÌN

Trở thành ĐỐI TÁC hàng đầu được TRÔNG CẬY  TIN DÙNG trong xây dựng và phát triển đội ngũ.

SỨ MỆNH

Đồng hành xây dựng một nơi làm việc HIỆU QUẢ và HẠNH PHÚC.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đồng hành - Cốt lõi - Khoa học - Nhân văn - Chuyển hoá.

ĐỘI DỰ ÁN

Phạm Trung Hưng
Founder | Chief Advisor
Giám đốc Tư vấn
CVP-0733.jpg
Lê Khánh Phương
Senior Consultant
Chuyên viên tư vấn
Nguyễn Trà Giang
Senior Analyst
Chuyên viên phân tích
MicrosoftTeams-image (8)_edited.jpg

BAN CỐ VẤN

Tony Jennings

Cố vấn Kỹ thuật

Cựu Trưởng Phòng Đào tạo Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Ngân Hàng Standard Chartered

bottom of page