top of page

PNA Consulting luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thấu hiểu được văn hóa đặt trưng, cá tính người chủ doanh nghiệp và hiện trạng thực tế của doanh nghiệp từ đó điều chỉnh, đề xuất những giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp, hạn chế tối đa sự phản khán của nhân viên đối với quá trình thay đổi và phát triển của doanh nghiệp.

Hãy cùng lắng nghe xem khách hàng đã nhận định như thế nào về PNA!

VHD_4451.JPG

KHÁCH HÀNG

KOVA TRADING

"Điều chúng tôi nhận được từ PNA là những giải pháp cho những vấn đề hiện hữu không những trong hệ thống nhân sự mà cả cấu trúc vận hành cả doanh nghiệp. Dịch vụ của PNA được kết hợp bởi kiến thức, kinh nghiệm mô hình quản trị nước ngoài và sự thấu hiểu vấn đề nội tại của doanh nghiệp của đội ngũ tư vấn"

Nguyễn Duy

CEO Kova Trading

COO Startup Vietnam Foundation

image.png
image.png
bottom of page