top of page
O72HBF0.jpg

                                             Hành trình phát triển doanh nghiệp không chỉ là sự tăng trưởng về mặt doanh số mà còn là sự phát triển vượt bật về yếu tố con người trong đội ngũ. Trên hành trình đó, chúng ta luôn tìm cách trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để nuôi dưỡng sự phát triển vững bền của doanh nghiệp?”, câu trả lời ấy đến từ chính trái timkhối óc của toàn thể đội ngũ doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

DỊCH VỤ COACHING

Business Meeting

Tối ưu hóa hiệu quả

tổ chức nhân sự

Women Voting

Phát triển tư duy

khai phóng tiềm năng

Looking Out of a Skyscaper

Coaching

1 on 1

Vận hành tinh gọn và hiệu quả trong môi trường kinh doanh đầy rủi ro.

Đầu tư đào tạo, thay đổi nhận thức, cùng tạo ra cơ chế để nhân viên phát huy hết được năng lực của mình.

"Thông qua việc sử dụng các phương pháp tư vấn quốc tế cùng nền tảng của Neuro – Science và phương pháp, kỹ thuật Neuro Semantics, được chứng nhận toàn cầu bởi tổ chức International Society of Neuro Semantics (ISNS). PNA Consulting đã tạo nên lợi thế cũng như sự khác biệt cho chính mình"

brain (1).png

Giúp rút ngắn được thời gian, đẩy nhanh quá trình chiêm nghiệm, hiểu rõ những rào cản về mặt tâm lý và xây dựng được động lực để thúc đẩy mục tiêu.

bottom of page